Aansprakelijkheid

De Hooimoat heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. De Hooimoat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De Hooimoat garandeert niet dat de op de website te vinden informatie ten allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door De Hooimoat gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op de website van De Hooimoat links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor De Hooimoat op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De Hooimoat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat De Hooimoat de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op de website van De Hooimoat gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is toegestaan, mits met schriftelijke toestemming van De Hooimoat. Dit geldt voor vermenigvuldiging, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Gebruikte stockfoto’s zijn aangekocht door de Hooimoat en derhalve niet bedoeld voor gebruik door derden.

Privacy verklaring

De Hooimoat bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan De Hooimoat worden verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.  De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden.

AVG

Wij gebruiken uw naam en adres gegevens voor het reserveren in onze Bed en Breakfast en versturen van facturen.
Daarnaast zijn wij verplicht gegevens voor administratieve doelen te bewaren.
Deze tijd is maximaal 5 jaar daarna worden de gegevens vernietigd.
Wij delen geen naam of andere gegevens met een derde partij.
Mocht u dit niet willen dan kan u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op De Hooimoat zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van onze website kunnen door de website zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van De Hooimoat wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van De Hooimoat bezoekt. De Hooimoat maakt geen gebruik van advertentiesystemen die uw surfgedrag analyseren.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

De Hooimoat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met De Hooimoat; zie contact.

 

Translate »