Algemeen

 • Het gastenappartement is eigendom van en wordt beheerd door Ilona van Dijk- Nijenhuis, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast De Hooimoat, Hooimaatweg 2B te Losser
 • Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in De Hooimoat zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de De Hooimoat ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van De Hooimoat dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Hooimoat een bevestiging per e-mail.
 • Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

 • De verblijfskosten in de De Hooimoat  dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer ………  t.n.v. De Hooimoat o.v.v. naam en reserveringsdatum ofwel via de ideal-betalingsopdracht die per mail is verstrekt.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u terug onder ‘Tarieven’.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in de kamers terecht.
 • Op de dag van vertrek dienen de kamers om 10:30 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Tijdens het verblijf

 • Gebruikers dienen geluidsoverlast in de kamers te voorkomen.
 • Gebruik door derden van de bed & breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamers.
 • De kamers dienen netjes te worden gehouden.
 • Een brandblusapparaat is in de Bed & Breakfast  aanwezig. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen en 112 bellen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het branden van kaarsen in de kamers  is niet toegestaan.
 • Roken in de kamers  is niet toegestaan

 

Translate »